DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

ARABULUCULUK

 

 

 

 

 

 

 

Büro Dosya No

:

2018299 

Arabuluculuk No

:

20187840

TARAF 1

:

TURAN YILDIRIM

T.C KİMLİK NO

:

36151118986

ADRESİ

:

DUTLU MAHALLESİ 222 SK NO 2/4 MURATPAŞA ANTALYA

TARAF 2

:

DERYA OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ANTALYA ŞUBESİ

VERGİ NO

:

99999

ADRESİ

:

BELEK MAH. ARİF UMUT CAD. NO 6/A BELDİBİ ANTALYA

ARABULUCU

:

AV. FUNDA KURU

T.C KİMLİK NO

:

231543534543

ARABULUCU SİCİL NO

:

5737

ADRESİ

:

ARAPSUYU MAH. 642. SK. NO 42 KONYAALTI ANTALYA

KONU

:

Bu sözleşme Arabulucu AV. FUNDA KURU

 

 

(bundan sonra Arabulucu olarak anılacaktır)

 

 

Tarafından TURAN YILDIRIM

 

 

ve

 

DERYA OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ANTALYA ŞUBESİ

 

 

(Bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır) için verilecek dava şartı arabuluculuk

 

 

hizmetine ilişkin olup, karşılıklı hak ve yükümlülükleri kapsar.

 


 

 

HİZMETİN İÇERİĞİ

 

1- Taraflar arasındaki uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı Arabulucuya, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın Taraflarınca yapılacak parasal ödemenin karşılığıdır.

 

2- Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla Tarafları bir araya getirecek, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirecektir.

 

3- Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirecektir.

 

ÜCRET

 

1- Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça Taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.

 

2- İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde Tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir.

 

3- Arabuluculuk faaliyeti sonunda, Taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda Tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda Tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça Taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve Taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

 

4- Taraflarca ödenecek arabuluculuk ücreti eşit olarak arabuluculuk sürecinin bittiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde Arabulucuya ait

 

TR1900060016205080000 IBAN numaralı hesaba aktarılacaktır.

 

5- Arabulucu, Taraflarca yapılacak ödeme karşılığında serbest meslek makbuzu düzenleyerek Taraflara verecektir.

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

1- Arabuluculuk faaliyeti süresince Arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez.

 

2- Taraflar bu sözleşmede yazılı adreslerini tebliğe elverişli adres olarak beyan ederler. Yazılı olarak adres değişikliği bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

 

3- İşbu dava şartı arabuluculuk ücret sözleşmesi iki sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenmiştir.     12.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

TARAF 1

 

 

TARAF 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURAN YILDIRIM

 

 

 

DERYA OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ANTALYA ŞUBESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARABULUCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV. FUNDA KURU