2019 Yılı Arabuluculuk Aidatları Hakkında

YILLARA GÖRE ARABULUCULUK AİDATLARI
YIL                          GİRİŞ AİDATI                  YILLIK AİDAT
2019                          177,68.TL                         213,22.TL
2018                          143,60.TL                         172,33.TL
2017                          125,45.TL                         150,55.TL
2016                          120,82.TL                         145,00.TL
2015                           114,44.TL                         137,33.TL
2014                           103,93.TL                         124,72.TL
2013                           100,00.TL                         120,00.TL

Arabuluculuk aidatları, “03.2.1.28 – Arabuluculuk Sicili Gelirleri’’ gelir ekonomik
koduna kaydedilmek üzere, İlerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün, ilçelerde ise mal
müdürlüğünün veznesine veya, Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR 0500 0010 0100 0003 5012 1001
IBAN nolu tahsilât hesabına (Alıcı Adı: T.C.Adalet Bakanlığı, Açıklama kısmına; İsim, Soyisim
girilmek suretiyle) yatırılacaktır.
Ayrıca, aidat miktarının yatırıldığına dair belgenin(makbuz) Arabulucu Portal
(arabulucu.uyap.gov.tr) üzerinden ilgili sekme kullanılarak Arabuluculuk Daire Başkanlığına
gönderilmesi gerekmektedir.

http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/yillik_aidat/2015_16_17aidat.pdf

Bir cevap yazın