Kategori arşivi: Duyurular

2019 Yılı Arabuluculuk Aidatları Hakkında

YILLARA GÖRE ARABULUCULUK AİDATLARI
YIL                          GİRİŞ AİDATI                  YILLIK AİDAT
2019                          177,68.TL                         213,22.TL
2018                          143,60.TL                         172,33.TL
2017                          125,45.TL                         150,55.TL
2016                          120,82.TL                         145,00.TL
2015                           114,44.TL                         137,33.TL
2014                           103,93.TL                         124,72.TL
2013                           100,00.TL                         120,00.TL

Arabuluculuk aidatları, “03.2.1.28 – Arabuluculuk Sicili Gelirleri’’ gelir ekonomik
koduna kaydedilmek üzere, İlerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün, ilçelerde ise mal
müdürlüğünün veznesine veya, Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR 0500 0010 0100 0003 5012 1001
IBAN nolu tahsilât hesabına (Alıcı Adı: T.C.Adalet Bakanlığı, Açıklama kısmına; İsim, Soyisim
girilmek suretiyle) yatırılacaktır.
Ayrıca, aidat miktarının yatırıldığına dair belgenin(makbuz) Arabulucu Portal
(arabulucu.uyap.gov.tr) üzerinden ilgili sekme kullanılarak Arabuluculuk Daire Başkanlığına
gönderilmesi gerekmektedir.

http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/yillik_aidat/2015_16_17aidat.pdf

Arabulucu Kart Başvuruları Hakkında Duyuru

ArabulucuKart başvuruları, www.arabulucukart.com web adresinden yer alan Başvuru Yap alanından, kimlik bilgileri girilmesinden, ve fotoğraf yükleme işleminin tamamlanmasının ardından, KDV dahil 20,00 TL’nin TR710013400000552153800054IBAN numaralı Banka hesabına havale ya da hesabınızın bulunduğu herhangi bir bankadan EFT yaparak veya kredi kartı ile ödeyerek gerçekleştirilmektedir. Başvuru talebiniz alınmasından itibaren en kısa süre içerisinde başvuru esnasında belirttiğiniz adrese kartınız teslim edilmesi öngörülmektedir.

Başvuru durumunuz ile ilgili bilgi almak veya kartınız elinize ulaşmaması gibi tüm talep ve şikâyetleriniz ile ilgili olarak 0850 221 0 500 nolu ait çağrı merkezinden veya www.arabulucukart.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/arabulucu_kart/index.html

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa ilişkin Usul ve Esaslar

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından 25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 12 Ekim 2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 19 uncu maddesi ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 6 ncı maddesine eklenen üçüncü fıkrasında, Arabuluculuk Daire Başkanlığına, arabulucuların uzmanlık alanlarını ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi çerçevesinde  iş hukukunda uzman arabuluculuğa ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa ilişkin Usul ve Esaslar yazısına devam et

TÜRKİYE ARABULUCULAR ETİK KURALLARI

 

Türkiye Arabulucular Etik Kuralları karşılaştırmalı hukuktaki etik ve uygulama kuralları dikkate alınarak ülkemizin arabuluculuk sistemi ile sosyal ve kültürel değerlerine uyumlu olacak biçimde, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup, Arabuluculuk Kurulu tarafından gözden geçirilerek kabul edilmiştir.
TÜRKİYE ARABULUCULAR ETİK KURALLARI yazısına devam et

2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 

Amaç, konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 26/1/2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.
2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ yazısına devam et